Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là một khái niệm quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh. Đây cũng là một khái niệm quan trọng đối với các nhà đầu tư tài chính. Vậy vốn lưu động là gì? Các công thức tính vòng quay vốn lưu động như thế nào? Hãy tìm hiểu ngay qua bài biết dưới đây.

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động hay còn có tên gọi khác là tài sản lưu động, là tài sản có giá trị ngắn hạn như tiền lương, hàng tồn kho, tiền đầu tư và một số vốn ngắn hạn khác. Trong kinh doanh, vốn lưu động là thước đo tiền mặt hiện có để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của Doanh nghiệp.

Vốn lưu động còn được gọi với một thuật ngữ trong tiếng Anh là working capital (Viết tắt WC ) là một thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có săn trong doanh nghiệp tổ chức hoặc thực thể khác, bao gồm cả cơ quan chính phủ.

Vốn lưu động được tính như tài sản hiện tại trừ nợ ngắn hạn.Đây như được xem là một nguồn vốn lưu động và điều này thường được sử dụng như một kỹ thuật để đánh giá các dòng tiền chiết khấu ( viết tắt là DCFS ). Nếu tài sản hiện tại ít hơn nợ ngắn hạn, một thực thể có một thiếu vốn lưu động, còn được gọi là thâm hụt vốn lưu động.

Việc quản lý vốn lưu động sẽ liên quan đến những việc sau:

  • Quản lý tiền mặt  : Xác định số dư tiền mặt cho phép đối với doanh nghiệp để đáp ứng các chi phí ngày qua ngày, nhưng làm giảm chi phí nắm giữ tiền mặt.
  • Quản lý hàng tồn kho : xác định được mức độ tồn kho cho phép để thông qua đó có thể giảm việc đầu tư nguyên liệu cũng như giảm chi phí sắp xếp lại và sẽ giúp cho việc tăng lưu lượng tiền mặt.
  • Quản lý con nợ : Xác định được chính sách tín dụng thích hợp để có thể thu hút khách hàng bằng những bằng những điều khoản tín dụng ,như vậy sẽ giúp cho bất kỳ tác động nào trên lưu chuyển tiền tệ và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt sẽ được bù đắp bằng doanh thu và do đó Hoàn vốn tăng lên (hoặc ngược lại).
  • Tài chính ngắn hạn : Xác định nguồn tài chính phù hợp cho chu kỳ tiêu tiền mặt.

Cách tính vốn lưu động

Như đã nói ở trên, nếu trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không có nhiều vốn lưu động sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh rất nhiều. Chẳng hạn như chậm lương nhân viên, không thể nhập hàng về kho hoặc không thể mở rộng thêm kinh doanh sản phẩm mới. Vốn lưu động càng nhiều, doanh nghiệp càng dễ dàng phát triển kinh doanh.

Để tính vốn lưu động ta dùng công thức sau: Vốn lưu động  = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn

Trong đó:

  • Tài sản ngắn hạn: Là những loại tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một chu kỳ kinh doanh hoặc trong 12 tháng.
  • Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường.

Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vòng quay vốn lưu được được hiểu là số ngày hoàn thành một chu kỳ kinh doanh, chỉ số vòng quay vốn lưu động càng lớn chứng tỏ Doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và có thể sử dụng vốn lưu động đạt hiệu quả cao.

Nếu chỉ số vòng quay vốn lưu động thấp, điều đó chứng tỏ chu kỳ kinh doanh có thể kéo dài do các hiện tượng hàng tồn kho… và Doanh nghiệp đang không hoạt động hiệu quả.

Công thức tính vòng quay vốn lưu động là gì?

Công thức tính vốn lưu động như sau: Vòng quay vốn lưu động  = Doanh thu thuần/ Vốn lưu động bình quân

Trong đó:

  • Doanh thu thuần: Là doanh thu còn lại của việc bán hàng hóa sau khi trừ hết các khoản giảm, thuế phí, chiết khấu hoặc hàng hóa bị trả lại trong quá trình kinh doanh.
  • Vốn lưu động bình quân: Vốn lưu động bình quân được tính = (Vốn lưu động tháng 1 + tháng 2… tháng 12)/12

Cách quản lý vòng quay vốn lưu động

Quản lý dòng tiền

Doanh nghiệp cần có quản lý dòng tiền vào và dòng tiền chi tiêu ra của doanh nghiệp. Tùy theo tình hình kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định được lượng tiền tối thiểu để xử lý các phát sinh trong hoạt động thường ngày.

Quản lý hàng tồn kho

Yếu tố tồn kho là yếu tố chính khiến cho vòng quay vốn lưu động chậm lại. Doanh nghiệp cần căn cứ vào số liệu bình quân các thời điểm trong năm để xác định tồn kho tối đa. Khi tồn kho vượt mức tối đa cần dừng tích trữ trong kho.

Quản lý các khoản nợ

Các khoản nợ khiến cho vòng quay vốn lưu động chậm lại. Doanh nghiệp cần theo dõi sát sao các khoản công nợ của doanh nghiệp. Khi các khoản nợ đến hạn cần liên hệ đối tác để thúc giục hoàn thành công nợ theo dự kiến.

Vốn lưu động là một chỉ tiêu tài chính quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh. Hiểu được ý nghĩa của vốn lưu động và công thức tính vòng quay vốn lưu động giúp bạn quản lý doanh nghiệp tốt hơn. Hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin bổ ích dành cho bạn.

Viết một bình luận